banner - Každý by se měl umět postarat o své odpady!

Pardubice, 17. 4. 2013 – Využívání odpadů pro výrobu energie nezahrnuje pouze spalovny komunálního či nebezpečného odpadu. Vedle skládkování a ZEVO existuje třetí, pravděpodobně nejméně známá, varianta vhodná k odstraňování odpadů - využití odpadů jako paliva pro cementárny. Touto metodou se často zpracovávají separované odpady nevhodné k recyklaci.

Pardubice, 29. 3. 2013 – Možností, jak nakládat s odpady, je celá řada. Po skládkování je druhou nejrozšířenější technologií sloužící k odstranění odpadů jejich energetické využití. První zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) vznikla již na konci devatenáctého století.

Pardubice, 26. 3. 2013 - Pro konečné nakládání s odpady existují v současné době tři běžné a ověřené metody - skládkování, energetické využití odpadů a využití odpadů jako paliva pro cementárny. Nejstarším a nejrozšířenějším způsobem nakládání s odpady je jejich ukládání na skládky. Současné metody skládkování se však na rozdíl od minulosti řídí velmi přísnými pravidly.

Pardubice, 28. 2. 2013 – OBYVATELÉ PARDUBICKÉHO KRAJE TAK SPLNILI CÍL EVROPSKÉ UNIE. Občané Pardubického kraje odevzdali prostřednictvím kolektivních systémů ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN každý 4,35 kg elektroodpadu, celkem tedy 2 245 tun vysloužilých elektrospotřebičů, které se dostanou k recyklaci. Obyvatelé kraje by tak splnili cíl daný Evropskou unií všem členským státům, a to vybrat 4 kg starého elektra na osobu. A to i přes fakt, že celková čísla sběru Česka oproti roku 2011 klesla. Naproti tomu zpětný odběr baterií, který zajišťuje kolektivní systém ECOBAT, opět rostl.

Pardubice, 28. 2. 2013 – Svozová firma je, dle definice zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., osobou oprávněnou k nakládání s odpady, která provádí sběr a svoz odpadu do příslušného zařízení na úpravu, využití či odstranění odpadu. Svozové firmy ve většině případů komplexně zabezpečují služby v oblasti svozu a likvidace odpadů, a to jak pro občany, tak i podnikatelské subjekty na území města či v jeho širším zázemí.