banner - Každý by se měl umět postarat o své odpady!

Pardubice, 11. 12. 2012 – Třídění odpadů je činnost, která se dá chápat v několika rovinách. Pro naprostou většinu z nás je to aktivita spojená s barevnými kontejnery a tříděním plastu, papíru a skla. Ve skutečnosti je však třídění odpadů pojem mnohem obsáhlejší.

Pardubice, 2. 11. 2012 - Zopakujte si, jaké druhy odpadů patří nebo nepatří do kontejnerů na tříděný odpad.

Pardubice, 26. 10. 2012 – Nakládání s odpady je služba veřejnosti, kterou obyvatelům neposkytuje stát, ale jednotlivé obce. Ačkoliv základní způsoby nakládání s odpady jsou stejné pro všechny, jednotlivé obecní úřady si mohou nastavit vlastní systém podle místních podmínek a zvyklostí. Všichni do jednoho však za odpady platíme. Pokládáte si neustále otázku, proč musíte městu nebo obci platit za něco, co vyhazujete?