banner - Každý by se měl umět postarat o své odpady!

Pardubice, 3. října 2013 - Obnovenou premiéru v oblasti třídění odpadů zaznamenává textil. Textilní materiály jsou mimo jiné zdrojem vláken, která měla v minulosti využití i v papírenském průmyslu. V současnosti se můžete setkat se zvláštními kovovými kontejnery pro sběr textilu, které se začaly objevovat po celé ČR.

Pardubice, 23. 9. 2013 - Třídění komunálních odpadů a jejich následná recyklace se stala běžnou součástí každodenního života většiny obyvatel ČR. Systém tříděného sběru se neustále rozvíjí a zlepšuje. Vytváří tak základ pro naplňování hierarchie způsobů nakládání s odpady, ke které se český stát přihlásil při implementaci evropské směrnice o odpadech.

Pardubice, 24. 7. 2013 – Začátek prázdnin odstartoval již osmý ročník Pardubického letního kina, který se po roční pauze opět navrátil do výjimečných prostor Tyršových sadů. Návštěvníci letního kina mají možnost každý prázdninový večer zhlédnout jak filmové novinky, tak i osvědčené filmové tituly mezinárodní i české produkce.

Pardubice, 4. 6. 2013 - Nápojové kartony jsou obaly na potraviny, které známe pod pojmem „tetrapak". V České republice se dají bez problémů recyklovat od roku 2002. Z čeho se vlastně skládají a jak je správně vytřídit?

Pardubice, 17. 5. 2013 - Kromě odpadů, které lze separovat do barevných kontejnerů, vznikají v domácnostech další odpady, které je stejně tak důležité třídit. Ať je to z důvodu jejich dalšího využití, nebo k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí. Jednou z takových surovin jsou i kovy.