banner - Každý by se měl umět postarat o své odpady!

Ekocentrum Paleta - ekovýchovné programy

Eko-kom - systém sběru a recyklace obalových materiálů

Nebezpečné odpady - Nákládání s nebezpečnými odpady zajištujě odpadový hospodář Ing. Pavel Štěpán.

Myčka dílů bez rozpouštědel očistí díly a součástky způsobem šetrným k obsluze i k životnímu prostředí.