Vytisknout

Jedním z hlavních úkolů Regionálního odpadového centra Pardubického kraje v minulých letech bylo poskytování odborného poradenství a konzultací při tvorbě Plánů odpadového hospodářství (POH) původců. Původci odpadů jsou samotné obce nebo podnikatelské subjekty, které vyprodukují ročně více než 10 tun nebezpečného nebo 1000 tun ostatního odpadu.

V současné době spadá poradenství v oblasti POH do kompetence Oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství Pardubického kraje (vedoucí oddělení Ing. Richard Pinkas).

Množství POH původců v Pk přijatých ROC ke zpracování k 7.8.2008:

Celkem přijato POH

208

V roce 2005

172

V roce 2006

43

V roce 2007

32

V roce 2008

13

 

2005 - 2008 Přijato Odsouhlaseno Připomínkováno (vráceno)
Rok 2005 celkem 172 79 70
Rok 2006 celkem 43 119 30
Rok 2007 celkem 32 37 1
Rok 2008 celkem 13 15 7

 

 

Počet přijatých, odsouhlasených a vrácených POH původců

graf1_poh

Celkem schváleno POH

250

V 1. kole

164

V 2. kole

80

V 3. kole

6

 

Zbývající POH celkem

10

Nově podané k projednání

3

Vrácené k doplnění

7

 

Počet schválených POH v kolech projednání

graf2_poh