banner - Každý by se měl umět postarat o své odpady!

Pardubice, 21. 10. 2013 - V dnešní době má skoro každá domácnost nejen počítač, ale také tiskárnu. Málokdo si ovšem uvědomí, že na skládkách komunálních odpadů každoročně, bez možnosti další recyklace, skončí na celém světě cca 500 milionů tonerů a inkoustových kazet. Podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) se nejedná o nebezpečný odpad a likvidaci je tak možné provádět běžným způsobem, například spálením ve spalovně či uložením na skládku. Plasty, ze kterých jsou tyto kazety vyrobeny, se rozkládají až 1 000 let.

Pardubice, 4. 10. 2013 - Každý z nás v souvislosti s bioodpady již určitě slyšel pojem „bioplynová stanice". Úkolem tohoto ekologického zařízení je rozklad bioodpadu za vzniku bioplynu, který se využívá k výrobě tepla a elektřiny a může sloužit jako náhrada zemního plynu.

Pardubice, 23. 9. 2013 – S příchodem sychravých podzimních dní se obce často začínají halit do zvláštně páchnoucí mlhy, která se valí z komínů některých domů. Typické je to zejména pro málo plynofikované obce, ale v souvislosti se zdražováním plynu a jiných ušlechtilých energií se tento trend objevuje i v ostatních obcích.

P A R D U B I C E, 13. 9. 2013 - Více než 2 200 tun vysloužilých elektrospotřebičů odevzdali obyvatelé Pardubického kraje v roce 2012 k recyklaci prostřednictvím kolektivních systémů ELEKTROWIN a ASEKOL. Kraj se díky tomu zařadil na osmé místo v České republice.

Pardubice – Recyklace plastů je v posledních několika letech velice populární záležitost. S tím, jak se plasty stále více a více šíří do všech oborů lidské činnosti, o to usilovněji se hledají nové cesty, jak plasty znovu využívat. Za symbol recyklace plastů jsou bezesporu považovány PET lahve. Jejich podíl činí v celkovém objemu tříděných plastů okolo čtyřiceti procent. PET lahve jsou mimo jiné i symbolem konzumní společnosti, nebo také nedobrého vtahu člověka k životnímu prostředí.