banner - Každý by se měl umět postarat o své odpady!

Pozvánka a program odborné exkurse na téma „Ekologický a úsporný domov" - 17. - 18. 9. 2013

Chrudim - Občanské sdružení Altus pořádá na konci měsíce srpna odbornou exkursi na téma ekologické zemědělství. V rámci předchozích čtyř exkurzí se účastníci mohli podívat například do provozu spalovny, seznámit se s hospodařením v lese či nebo s otázkami z oblasti legislativy. Další odborná exkurze je věnována ekologickému zemědělství.

Chrudim/Liberec – Občanské sdružení Altus o víkendu 27. a 28. dubna 2013 uspořádalo i přes odstrašující předpověď počasí odbornou exkursi do Nového Pralesa na Liberecku. Tam vysázeli účastníci tři sta stromků.

Chrudim/Brno – přestože skládkování odpadů je do budoucna neudržitelné a i evropská legislativa nutí státy k hledání jiné formy likvidace odpadů, vybudování jedné spalovny v regionu není řešením. Jsou o tom přesvědčeny desítky firem v oblasti odpadového hospodářství v České republice. Navíc tento krok vytvoří jednoznačně monopolní postavení.

Chrudim/Brno – Občanské sdružení Altus pořádá pro veřejnost Pardubického kraje odbornou exkursi na téma právo v oblasti životního prostředí ve čtvrtek 25. a v pátek 26. dubna 2013.