Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Mgr. Klára Štefančová -  ředitelka 

nám. Republiky 12
530 21 Pardubice
Tel: +420 466 053 920
 

 

Petra Smuts – kontaktní osoba

nám. Republiky 12
530 21 Pardubice
Mobil: +420 773 126 628
 

 

Další užitečné kontakty

EKO-KOM, a.s.
Ing. Stanislav Dokoupil
regionální manažer pro Pardubický kraj
Bartolomějská 90
530 02 Pardubice
Tel.: +420 721 562 554
E-mail: dokoupil@ekokom.cz
 

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Tel.: +420 466 026 111
Fax: +420 466 611 220
E-mail: posta@pardubickykraj.cz


Krajský koordinátor EVVO - EKOOSVĚTA
Digital Star, s.r.o.

Blažkova 186
104 00 Praha 10
Ing. Daniela Spiesová, Ph.D.
spiesova@ekoosveta.cz