Odkaz na stránky společnosti, která organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení

 

Odkaz na stránky neziskové organizace zajišťující zpětný odběr použitých přenosných baterií na území celé ČR

 

Odkaz na stránky provozovatele kolektivního systému pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

Odkaz na stránky provozovatele kolektivního systému pro zpětný odběr elektrozařízení

Odkaz na webové stránky autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.


EKONTEJNERY
Odkaz na webové stránky o třídění odpadů v Pardubickém kraji


Ministerstvo životního prostředí
Odkaz na webové stránky Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo zemědělství
Odkaz na webové stránky Ministerstva zemědělství

Pardubický kraj
Odkaz na webové stránky Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Odkaz na webové stránky Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje

Státní fond životního prostředí
Odkaz na webové stránky Státního fondu životního prostředí