1. MOHU ODLOŽIT ODPAD DO SBĚRNÉHO DVORA BEZPLATNĚ?


Odpověď: Služby sběrného dvora jsou pro místní občany obvykle zadarmo (kromě některých výjimek, např. pneumatiky), jelikož občané za ně platí v rámci poplatku za odpady.


2. CO VŠECHNO JE MOŽNÉ ODLOŽIT DO SBĚRNÉHO DVORA?


Odpověď: Do sběrného dvora můžete odvézt všechny druhy odpadů, které u vás vznikají:

 1. velkoobjemový odpad - starý nábytek, koberce
 2. nebezpečný odpad
 3. stavební odpad
 4. bioodpady
 5. kovový odpad
 6. autovraky
 7. pneumatiky
 8. elektrospotřebiče
 9. běžný komunální odpad (včetně všech tříděných složek)

3. MŮŽU DO SBĚRNÉHO DVORA ODVÉZT STRARÝ KOBEREC?


Odpověď: Ano.


4. RECYKLUJÍ SE MOBILNÍ TELEFONY?


Odpověď: Ano, odevzdejte je i s nabíječkou do sběrného dvora.


5. JE MOŽNÉ VYODIT AUTOBATERII DO KONTEJNERU NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD?


Odpověď: Rozhodně ne, je to nebezpečný odpad, je nutné ji odevzdat do sběrného dvora.


6. KDE ZÍSKÁM INFORMACE O TOM, KDE JE NEJBLIŽŠÍ SBĚRNÝ DVŮR, JAKÉ DRUHY ODPADŮ ZDE MOHU ODEVZDAT A JAKÁ JE PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA?


Odpověď: Tyto informace Vám budou poskytnuty na obecním/městském úřadě. V případě Pardubického kraje najdete informace o sběrných dvorech na těchto stránkách v sekci Separační dvory v Pk.


7. KTERÉ VÝROBKY PODLÉHAJÍ POVINNOSTI ZPĚTNÉHO ODBĚRU?


Odpověď: Povinnosti zpětného odběru podléhají obaly, elektrospotřebiče, pneumatiky, zářivky, lednice nebo baterie, které se recyklují. Výrobci a prodejci mají ze zákona povinnost je od Vás zdarma odebrat, případně Vás informovat, jak s tímto výrobkem dál naložit.

Zpětný odběr a recyklaci pro jednotlivé materiály zajišťují:

 • odpady z obalů - EKOKOM, a.s.
 • elektrospotřebiče - Asekol, Elektrowin, Ekolamp, OFO-recycling, s.r.o., REMA 1000 IK, RETELA, s.r.o.
 • baterie - Ekobat

8. MOHU DO ŽLUTÝCH KONTEJNERŮ NA PLASTY VYHODIT LINOLEUM?


Odpověď: Ne. Staré linoleum patří do sběrného dvora. Stejně tak do žlutých kontejnerů nevhazujte trubky z plastů, obaly znečištěné oleji, chemikáliemi či zbytky potravin.


9. KAM MOHU ODEVZDAT ODPAD ZE ZAHRADY (shrabaná tráva, listí apod.), KTERÝ NEMOHU ZKOMPOSTOVAT DOMA?


Odpovědět: Bioodpad, který nemůžete zkompostovat doma, odevzdejte ve sběrném dvoře. Bioodpady se dále kompostují nebo zpracovávají v bioplynových stanicích.


10. CO VŠECHNO JE POVAŽOVÁNO ZA NEBEZPEČNÝ ODPAD?


Odpověď: Nebezpečný odpad najdeme všude kolem nás:

 1. v domácnosti - staré léky, baterie, úklidová chemie (čističe, odmašťovače), prostředky na hubení hmyzu, repelenty, zářivky, ledničky, obrazovky TV a monitory PC
 2. v garáži - staré typy autobaterií, nemrznoucí náplně do motorů, použité motorové oleje, organická rozpouštědla, čistící prostředky, lepidla
 3. v dílně - barvy, laky, mazací oleje, odmašťovadla, nátěry všeho druhu
 4. na zahradě - umělá hnojiva, mořidla na semena, prostředky proti plísním a houbám, na hubení plevelů nebo škodlivého hmyzu

11. KAM S NEBEZPEČNÝM ODPADEM?


Odpověď: Nebezpečný odpad je nutno odevzdat do sběrného dvora. V obcích, kde sběrný dvůr není, většinou obecní úřad dvakrát za rok organizuje mobilní sběr nebezpečného odpadu. Staré léky je možno vrátit v každé lékárně, která zařídí vše ostatní. Nikdy nevyhazujte nebezpečné odpady do černé popelnice pro směsný komunální odpad nebo kamkoliv jinam! Je nutné s nimi zacházet opatrně a odevzdat je odborníkům.


12. KAM MOHU ODEVZDAT VYBITÉ BATERIE?


Odpověď: Použité a vybité baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat k likvidaci na místech pro zpětný odběr baterií, např. v prodejnách a hypermarketech ELEKTRO, v hobby centrech, v maloobchodech s potravinami, ve sběrných dvorech apod.


13. DO KTERÉHO KONTEJNERU SE MAJÍ SPRÁVNĚ VYHAZOVAT KARTONOVÉ OBALY?


Odpověď: Třídění nápojových kartonů se pomalu rozbíhá v mnoha městech. Nápojové kartony se většinou sbírají do samostatných, oranžových kontejnerů. Jelikož se jedná o tzv. vrstvené obaly složené ze tří materiálů (papír, hliníková fólie a polyetylenová fólie), sbírají se kartony v některých obcích také společně s papírem do modrých kontejnerů, nebo dohromady s plastem do žlutých kontejnerů. Vždy je však nutné, aby byl daný kontejner označen speciální samolepkou "Nápojové kartony". V ostatních případech vyhazujte kartony do směsného komunálního odpadu.