Aktuality

Soutěž obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů 202113. 09. 2021

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. (dále jen AOS EKO-KOM) a Pardubický kraj vyhlašuje...

Více info...

Záznam online semináře k novému zákonu o odpadech10. 09. 2021

Dne 22. 4. 2021 od 9:00 se uskutečnil ONLINE seminář k novému zákonu o odpadech, který...

Více info...

Co Vás zajímá

Zařízení sloužící k bezplatnému odložení odpadu, který nelze uložit do běžných odpadových nádob. Dále je zde možné odložit odpad vytříděný z běžného domovního odpadu, který lze dále zpracovat jako druhotnou surovinu.
Připravili jsme pro vás videa s příklady dobré praxe v oblasti nakládání s odpady ve vybraných obcích v Pardubickém kraji, dále videa o zpracování elektroodpadu a plastů a jejich následném využití.
Ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. probíhá zahušťování sběrné sítě kontejnery na využitelné složky komunálního odpadu.
Informace a aktuality o možnosti čerpání dotací v oblasti životního prostředí.
Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje stanovuje v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na území kraje.
Platné právní předpisy v oblasti nakládání s odpady.

Zajímavé odkazy

Mapa sběrných dvorů

Partneři

logo Pardubického kraje regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Chcete nám něco sdělit