Zřízení Regionálního odpadového centra Pardubického kraje (ROC) bylo jedním ze stěžejních úkolů krajského Plánu odpadového hospodářství (POH), který byl dne 29. dubna 2004 schválen Zastupitelstvem Pardubického kraje.

ROC poskytuje tyto služby:

  • poradenství s návazností na zpracování projektů v oblasti životního prostředí,
  • podávání aktuálních informací o legislativních změnách,
  • poradenství v souvislosti s POH Pardubického kraje,
  • zodpovídání dotazů občanům kraje týkající se třídění odpadu, umístění sběrných dvorů, kontejnerů na tříděný odpad apod.,
  • přijímaní a vyřizování dotazů včetně komunikace s kompetentními osobami ve věcech zlepšení situace v oblasti odpadového hospodářství v Pardubickém kraji,
  • pomoc obcím při formální správnosti „vlastních“ POH.

 

ROC pořádá školení pro odbornou veřejnost v rámci odpadového hospodářství. Veškeré činnosti ROC probíhají ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje, resp. oddělením ochrany ovzduší a odpadového hospodářství.

Regionální odpadové centrum Pardubického kraje provozuje Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje za finančního přispění Pardubického kraje.