Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. (dále jen AOS EKO-KOM) a Pardubický kraj vyhlašuje XV. ročník soutěže obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů, pod názvem „O Perníkovou popelnici 2021“.Soutěž má za cíl motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, ale také naplňovat cíle plánu odpadového hospodářství kraje.

Dne 22. 4. 2021 od 9:00 se uskutečnil ONLINE seminář k novému zákonu o odpadech, který organizovala autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Libereckým, Královéhradeckým a Pardubickým krajem.