Krajská komunikační kampaň

Popis projektu

 

Pardubický kraj a společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje realizuje již od roku 2003 projekt "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Pardubickém kraji".

Cílem projektu je, mimo jiné, pomoci obcím zahustit sběrovou síť na tříděný sběr tak, aby byla snadno dostupná pro občany. Dovybavit obce kontejnery pro sběr jednotlivých komodit (papír, plasty, sklo) a pomoci ke splnění cílů krajského plánu odpadového hospodářství.

V rámci tohoto projektu jsou na žádost jednotlivých obcí zakoupeny kontejnery na tříděný sběr papíru, plastů a skla bílého nebo barevného. Tyto kontejnery jsou pak obcím zdarma zapůjčeny na dobu neurčitou. Tato nabídka je určena především pro obce, které dosud odpady netřídí, nebo pro rozšíření sběrné sítě o doposud netříděné komodity v obcích, které již odpady třídí.

O zápůjčce nádob je sepsána "zápůjční smlouva", ve které se obec zavazuje provozovat zapůjčené nádoby v systému tříděného sběru a starat se o ně.

V rámci tohoto projektu mohou obce žádat o přidělení nádob na separovaný odpad.

 

PODMÍNKY:

Pro zapojení do projektu musí být obec členem systému EKO-KOM. Žádost o přidělení nádob z projektu lze žádat pouze písemnou formou u regionálního manažera EKO-KOMu Ing. Stanislav Dokoupil (721 562 554, dokoupil@ekokom.cz).

Žádat je možné pouze o konkrétní typy nádob. Jedná se o nádoby o objemu 1 100 litrů s horním výsypem pro sběr papíru a plastů, sklolaminátové zvony o objemu 1 500 litrů pro sběr bílého a barevného skla.

 

Nádoby foto

 

Ukázky nádob na separovaný sběr odpadu, které jsou umísťovány v rámci krajského projektu. Jiné typy kontejnerů na jednotlivé komodity nebudou z krajského projektu poskytnuty!

kontejner papirkontejner plast

nádoby pro sběr papíru (modrá), plastů a nápojových kartonů (žlutá) 
objem: 1 100 l 
horní výsyp

 

zeleny-zvonbily-zvon

nádoba pro sběr barevného (zelená) a čirého (bílá) skla
objem: 1 500 l
spodní výsyp

 

zvon-mix

nádoba pro sběr bílého a barevného skla
objem: 2 x 900 l
spodní výsyp
O tento kontejner je taky možno žádat!

Podání poptávkového listu nevytváří nárok na přidělení nádob. Požadavky obcí budou konzultovány se svozovou firmou a mohou být kráceny z důvodů provozně-technických (logistika a systém svozu) nebo z důvodu převisu poptávky nad možnostmi projektu. Před přidělením nádob musí být s obcí sepsána "zápůjční smlouva".

Případné dotazy Vám zodpoví odpovědný pracovník ve Vaší svozové firmě, případně Petra Smuts (RRA Pk) na tel. č. 466 053 920.

 

Zde je uveden seznam svozových firem zapojených do projektu a kontakty na zodpovědné pracovníky:

 

AVE CZ Nasavrky a.s.

469 677 543

Nasavrky 296, 538 25 Nasavrky
nasavrky@ave.cz


EKO Bi, s.r.o.
Josef Halbrštát

731 449 809

Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová
josef.halbrstat@ekobi.cz


EKOLA České Libchavy s.r.o.
465 461 500
České Libchavy 172, 561 14 České Libchavy
ekola@mariuspedersen.cz


Komunální služby Jablonné nad Orlicí s.r.o.
465 642 363
Pod Vyšehradem 13, 561 64 Jablonné n. O.
kos.ja@tiscali.cz


Liko Svitavy, a.s.
Ing. Josef Gestinger
603 436 145
Tolstého 2114/13, 568 02 Svitavy
gestinger@likosvitavy.cz


Služby města Pardubic, a.s.
Šárka Klicperová
466 260 833
Hůrka 1803, 530 02 Pardubice
klicperova@smp-pce.cz


SOP, a.s.
493 646 411
Pardubická 1630, 535 01 Přelouč
sop@mariuspedersen.cz


Technické Služby Choceň
Jindřich Mikulecký
465 461 511, 603 569 104
Pernerova 18, 565 01 Choceň
tsmikulecky@unet.cz


Technické Služby Holice
Ondřej Dobrovolský - ředitel
466 920 637, 724 362 888
Vysokomýtská 635, 534 01 Holice
dobrovolsky.ts@holice.cz


Technické Služby Hlinsko s.r.o.
Jan Urban 469 326 557, urban@tshlinsko.cz

Marie Bukáčková 469 326 557, bukackova@tshlinsko.cz

Srnská 382, 539 01 Hlinsko


Technické služby Lanškroun s.r.o.
465 321 072, 602 718 713
Nádražní 822, 536 01 Lanškroun
tslan@tslan.cz


Technické Služby Moravská Třebová s.r.o.
Josef Dvořák
736 678 376
Zahradnická 21, 571 01 Mor. Třebová
j.dvorak@tsmt.cz


Technické Služby Chrudim 2000, s.r.o.
Jan Petr
739 090 920, 469 638 813
Sečská 809, 537 01 Chrudim
petr@tschrudim.cz


Technické služby Vysoké Mýto
Ing. Jindřich Svatoš
602 626 870
Čapkovská 46, 566 01 Vysoké Mýto
svatos.tsvm@seznam.cz