Sběrný dvůr Chrudim

Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.
Jiří Ohryzek
Otevírací doba Pondělí - úterý 8:00 - 18:00 h; čtvrtek - sobota: 8:00 - 18:00 h
Otevírací doba v zimě Středa: 12:00 - 18:00 h

Lokalita

Obce Ležáků 576, 537 01, Chrudim, Česká republika

Telefon: (+420) 469 630 007 (
WWW stránky: www.tschrudim.cz/sluzby-podrobne#service-2
Email: sbernydvur@tschrudim.cz

Dotaz na položku