Sběrný dvůr Hůrka - Město Pardubice

Služby města Pardubic a.s.

Otevírací doba Úterý, čtvrtek 12:00 - 17:00 h; sobota 8:00 - 12:00 h

Lokalita

Hůrka 1803; areál SmP a.s., 530 12, Pardubice, Česká republika

Telefon: 466 260 832 - 833
Mobil: 777 612 403; 777 783
WWW stránky: www.smp-pce.cz/86/Separacni_dvory/
Email: odpady@smp-pce.cz

Dotaz na položku